Vilka vi är

Här nedan följer en presentation av oss som arbetar på Ahrenfelt samt vårt nätverk som vi kontinuerligt anlitar i olika utbildningar och uppdrag.

 • Anna Ahrenfelt   
  • Anna AhrenfeltAnna Ahrenfelt
   Erfaren processledare, föreläser och utbildar i förändringskunskap. Arbetar gärna med gruppers utveckling, coachar chefer och medarbetare. Stort intresse för verksamhetsutveckling och får då möjlighet att tillämpa ovan nämnda kunskaper och färdigheter.

   Har arbetat i Handelsbanken som kundrådgivare och med kompetens- och ledarutvecklingsfrågor som utbildare och projektledare. Erfarenhet från flera nivåer; lokal nivå som kundansvarig på bankkontor, regional nivå som operativt stöd till chefer samt central nivå med medarbetar- och ledarutveckling inom såväl strategisk utveckling som genomförande.

   Civilekonom med inriktning mot ledarskap och organisation. Fördjupning inom ämnet förändring, genom utbildning och praktiskt arbete. Diplomerad coach enligt ICF's standard.

 • Bo Ahrenfelt   
  • Bo AhrenfeltBo Ahrenfelt
   Fascineras av förändring på riktigt och arbetar med detta på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå, både som utbildare och konsult. Tycker också om att skriva och föreläsa inom de egna kompetensområdena.

   Har tidigare arbetat som dramalärare, läkare och psykiater i sluten och öppen vård. Gedigen erfarenhet av arbete med ledningsgrupper i förändringsarbete. De senaste tjugo åren har fokus legat på förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer samt, i egenskap av coach och chefsstöd, individuell utveckling. Dessutom arbete med psykoterapi och konflikthantering. Författare till böckerna "Förändring som tillstånd" och "Revir och ledarskap". Medförfattare till flera böcker. Erfarenhet av styrelseuppdrag. Har ett stort internationellt kontaktnät.

   Fil. kand. i svenska, engelska och dramatik. Leg. läk. med specialistkompetens i vuxenpsykiatri. Utbildad i skapande dramatik, gestaltterapi, psykodynamisk psykoterapi, kroppspsykoterapi och EMDR. Utbildad inom MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) samt meditatör sedan 30 år.

 • Vårt nätverk:

  Roland Andersson
  • Roland Andersson, professor
   Tekn. dr, professor i Innovationsteknik, verksam vid Karolinska Institutet och i eget företag samt som forskare och medlem i juryn för Stora Teknikpriset vid Vinnova. Uppfinnare och produktutvecklare. Har bland annat forskat kring systemgruppen som verktyg vid förändringsarbete. Konsult inom såväl privat som offentlig sektor. Författare.

 • Marianne Gustafsson  
  • Marianne GustafssonMarianne Gustafsson
   Leder gärna grupper i kreativa samtal som resulterar i handlingsplan och utveckling. Tycker det är viktigt att se och lyfta fram kompetensen hos var och en. Jobbar också individuellt med exempelvis coachning eller psykoterapi. Som familjeterapeut mycket intresserad av det relationella samspelet mellan människor.

   Undervisar i Grupprocesser för blivande projektledare på Linnéuniversitetet. Har arbetat som socionom inom socialtjänst, skola, barnpsykiatri och folkhälsa. Har många års erfarenhet av möten med människor i kriser och har utvecklat fingertoppskänsla, flexibilitet och ödmjukhet. Skapat team och drivit projekt med uppdrag inom metodutveckling och handledning/utbildning. Jobbat ideellt som ordförande i en kulturförening de senaste åren. Praktiserat yoga aktivt sedan 2006.

   Socionomexamen med inriktning Socialt förändringsarbete, ledarskap & organisation. Psykoterapeutexamen (steg 2) med inriktning Familj & par. Kurser i att skriva dramatik och prosa, arbetsmetodiken Framtidsverkstad, lösningsfokuserat arbetssätt samt traumafokuserad terapi.

 • Lennart Gyllensten
  • Lennart Gyllensten, psykoterapeut
   Kognitiv psykoterapeut och beteendevetare. Arbetar med stressrelaterade frågor som utbildare, föreläsare och programutvecklare. Utbildad i individ- och organisationspsykologi, mental träning och förändringsarbete. Har lång erfarenhet av chefsarbete inom kommun, företagshälsovård och på privat behandlingscenter. Arbetar i eget företag med utveckling av individer och organisationer.

 • Rolf Hedquist
  • Rolf Hedquist, professor
   Professor i nordiska språk och docent i retorik vid Umeå Universitet. Forskare och lärare med retorik och kommunikation som specialitet. Utbildad vid US Army för att ha hand om Psychological Operations. Arbetar med information och påverkan, verksam inom det svenska militära försvaret.

 • Sofia Kjellström
  • Sofia Kjellström, filosof
   Filosof, sociolog, forskare och lärare. Undervisar bland annat i argumentationsanalys, vetenskapsteori och etik. Forskar om ansvarsteorier samt om individens föreställningar kring detta. Intresserar sig också för vuxenlivets utveckling.

 • Tomas Melander
  • Tomas Melander, Teaterchef
   Teaterregissör, utbildad vid Dramatiska Institutet. Har erfarenheter som såväl regissör som ledare och organisationsutvecklare inom teatern. Var ledare för Teater Väster Norrland i Sundsvall under många år. Nu frilansande regissör.


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS