Utbildning och föreläsning

Organisationer ser olika ut men består alltid av människor. Ska organisationen förändras på riktigt måste alltså människorna i den förändras. Tack vare nya tankemönster kan beteende och agerande påverkas för verkliga resultat i riktning mot önskade mål.

Ahrenfelts utbildningar i förändringsledning finns i flera olika former. Som en öppen eller företagsintern utbildning, för små eller stora grupper, som frukostseminarium, seminariedag, diplomutbildning, certifieringsutbildning eller masterutbildning.

Byggstenarna i Ahrenfelts utbildningar är teori, förhållningssätt, verktyg, personlig utveckling samt fördjupning.

Trappan

För nuvarande och tidigare deltagare arrangerar vi MA-dagarna, en årligen återkommande konferens som lyfter olika aspekter av förändringsarbete.

Ahrenfelt erbjuder frukostseminarier på olika teman samt på uppdrag kortare eller längre föreläsningar.

Gemensamt för Ahrenfelts utbildningar är praktisk tillämpning; från sagt till gjort. Vi arbetar med din verklighet, ingen annans.


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS