Seminariedag:
Förändring på riktigt!

Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och, inte minst, föränderlig omvärld. Gamla tankemönster klarar inte alltid av de nya uppgifter vi ställs inför. Och eftersom organisationen består av människorna i den, måste vi börja med oss själva.

Verklig förändring och utveckling handlar om att förändra människor och tankemönster för att därigenom kunna påverka beteende och agerande. Vi måste lära oss att tänka nytt!

Vill du veta mer om vad som krävs för att förändrings- och utvecklingsarbetet verkligen ska ge resultat?

Vill du hålla dig uppdaterad och ta dig tid till reflektion och samtal om förändring på riktigt?

Välkommen till vårt seminarium "Förändring på riktigt!".

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av förändring. Verklig förändring. Du kanske arbetar som intraprenör och förändringsledare, som linjechef, internkonsult, konsult, utbildare eller projektledare, med personal eller ekonomi.

Innehåll

Under seminariet hålls föreläsningar inom två grundteman: "Förändring som tillstånd - Grundläggande förändringskunskap" och "Utvecklande samtal som väg till förändring och utveckling".

Föreläsare under seminariet är Anna och Bo Ahrenfelt, som har lång erfarenhet och hög kompetens inom sina respektive områden. De har såväl god teoretisk bakgrund som praktisk erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete gentemot både personer och organisationer.

Vi kan också skräddarsy seminariet efter vad som passar dig bäst, från frukostseminarier till längre workshops.

Kommande seminarium (1 dag):
Ej fastställt ännu.

Plats: Mötesplats Gamla stan, Stora Nygatan 33 i Stockholm.
Tid: Vi börjar dagen med kaffe 08.30, startar 09.00 och avslutar 17.00.
Pris: 3.800 kr inklusive kurslitteratur, dokumentation, kaffe och exklusive moms.

Skicka e-post till

för mer information.


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS