Prenumerationsformulär

Fyll i formuläret om du vill prenumerera på våra nyhetsbrev och inspirationsbrev

Jag har tidigare deltagit i:

Grundkurs/Certifieringsutbildning

Fördjupningskurs/Masterutbildning

MA-dagar/IFLA-dagar

Möte mellan Människor

Introduktionsdag/Seminariedag: Förändring på riktigt!

Företagsintern utbildning i Ahrenfelts/IFLAs regi

Jag har ännu inte deltagit i någon aktivitet...

...men är nyfiken på Ahrenfelts verksamhet
Valid XHTML 1.0
    Valid CSS