Förbered dig på förändring!

Förändring kan vara stort. Eller mindre. Vi tror på förändring som leder till nya insikter och betydande resultat. Förändring på riktigt!

Vi kallar det förändring av andra ordningen. Förändring på djupet. När hela system ifrågasätts och förvandlas genom nya tankemönster, verklighetsbeskrivningar och agerande. Att jämföra med förändring av första ordningen, då det bara görs nya kombinationer av gamla invanda mönster. Vilken slags förändring föredrar du?

Ahrenfelt är ett konsultföretag som rustar individer, grupper och hela organisationer för verklig förändring. Vi gör det tack vare kunskap om hur människor fungerar, tack vare förankring i verkligheten och tack vare en beprövad pedagogik som utgår från var och ens egna behov och villkor.

Ahrenfelt drivs av Anna och Bo Ahrenfelt i nära samarbete med kollegor. Med utgångspunkt från den enskilda individen och ett humanistiskt synsätt, och tillsammans med vårt nätverk av olika kompetenser, erbjuder vi utbildning, coachning och en mötesplats för personer, grupper och hela verksamheter som vill uppnå verklig förändring. I livet och på arbetsplatsen. Du hittar oss på Stora Nygatan 33 i Gamla stan, Stockholm.

Vår vision är en värld där alla både vill och vågar utnyttja sin fulla potential.

Vi tror på människans förmåga att utvecklas.

Ta vara på dina och organisationens möjligheter!


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS