Masterutbildning i förändringsledning

Masterutbildningen är en fördjupning efter genomgången certifieringsutbildning. Mycket stor vikt läggs vid deltagarnas behov, egna erfarenheter och aktuella frågeställningar, vilka bildar en viktig utgångspunkt för såväl diskussioner som konkret innehåll. Den sjunde gruppen är nu avslutad och den kreativa återkoppling vi fått från deltagarna och de erfarenheter vi fått från tidigare grupper drar vi nytta av i utvecklingen av innehållet.

Utbildningen består av fem workshopar, 20 dagar totalt under ett år.

Efter genomgången utbildning har du en master i förändringsledning.

Syfte

  • Att fördjupa och integrera gamla och nya kunskaper samt personliga färdigheter inom området utvecklings- och förändringsarbete på systemnivåerna individ, arbetsgrupp och organisation.
  • Att öka och fördjupa den teoretiska kompetensen, det vill säga att genom teoretiska studier, litteraturseminarier och diskussioner översätta teori till den egna och praktiska verkligheten på hemmaplan.
  • Att öka deltagarens personliga mod och personliga styrka som förändringsledare.
  • Att fördjupa den personliga utvecklingen, öka EQ och självkännedomen som förändringsledare.
  • Att utforska relationen till dem som skall genomföra eller som drabbas av förändringen.
  • Att ge en ökad förståelse för situationsanpassning och olika handlings- och hanteringsalternativ.
  • Att tillvarata gruppens kompetens och anpassa utbildningen efter gruppens behov och önskemål.

Datum för nästa utbildning är ej fastställda ännu.

Blir du nyfiken eller är intresserad - ring Bosse på 0733-549 733 för en förutsättningslös diskussion.

Du kan också skicka e-post till

för mer information.


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS