Konsultation för grupper

Tänk dig att du har ett problem på din arbetsplats, det kan vara vad som helst. Konflikter i en arbetsgrupp. Ett nytt projekt som ska starta eller skapas. Rutiner som inte fungerar eller som saknas. Problem som du kanske om och om igen försökt att lösa men inte lyckats med. Kan då en konsultation på en och en halv timmes tid ge dig helt nya idéer kring hur du ska lösa ditt problem?

En konsultation kan beskrivas som ett coachande samtal eller ett handledande samtal. Att arbeta med konsultationer är att skapa en atmosfär där nya tankar och lärande står i centrum. I vår metod är de reflekterande processerna bärande idé för att skapa förändring.

En viktig del av lärandet i en konsultation är att reflektera, och att göra det tillsammans med andra. När vi pratar eller skriver om det som sker och det vi tänker på, blir skeendet och tankarna mer tydliga och begripliga för oss. Genom det ständiga reflekterandet i en konsultation kommer många nya tankar, associationer och idéer upp på bordet. När vi lyssnar på andras samtal händer det något. När vi lyssnar på vad andra säger om det vi själva just sagt, eller presenterat som ett problem, lyfts perspektiven. Vad är det då som händer i en konsultation? Vad är det som gör oss kreativa? Vad är det som gör att vi inte tänker i samma banor kring problemet som vi annars så lätt gör i vanliga samtal? Jo, vi får helt enkelt nya perspektiv och utvecklas.

Varje konsultation är ett från början oskrivet blad, och varje lösning på det problem som presenteras är därför unikt och gemensamt skapat av både deltagare och samtalsledare i konsultationen.

Låter det intressant? Fyll i förfrågningsformuläret - klicka här - eller kontakta oss på 08-605 70 70 eller


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS