Handledning för grupper

Arbetsgrupper har behov av att tillsammans samtala om situationer som uppstår i arbetet. Inte sällan sker det under kafferasten och många gånger kan chefen ta hand om processen. Ibland kan det dock vara klokt att använda en extern processledare som gruppen upplever mer neutral inför frågeställningen.

Det kan handla om en specifik frågeställning, som till exempel en konflikt eller en fas under ett förändringsarbete där gruppen känner sig frågande inför sina egna reaktioner eller sin relation till sin ledare. Det kan också handla om att de behöver ett mer kontinuerligt stöd för sin utveckling.

I handledning är det mer konkreta frågeställningar i arbetet som är i fokus, till skillnad från vid grupputveckling.

Låter det intressant? Fyll i förfrågningsformuläret - klicka här - eller kontakta oss på 08-605 70 70 eller


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS