Grupputveckling

En grupp vars medlemmar inte är klara över sina relationer och roller tappar fokus och ägnar mindre tid till arbetsuppgifterna. Vikten av kommunikation och ärlighet är avgörande för en framgångsrik mogen grupp. Många gånger har en grupps medlemmar olika bilder av vad gruppens uppgift är och vilket ansvar de olika individerna har och vad de bidrar med till verksamheten.

Vi hjälper grupper att skapa viktiga framgångsfaktorer för att nå önskade resultat:


  • Tydliga och gemensamma målbilder
  • Förmåga att klargöra och skapa trygga roller och relationer
  • Rak och tydlig kommunikation
  • Fokusering på arbete och genomförande

I grupputveckling är därför gruppens egen process i fokus till skillnad från vid handledning. Vi har lång erfarenhet att arbeta med grupper och gruppers utveckling.

Låter det intressant? Fyll i förfrågningsformuläret - klicka här - eller kontakta oss på 08-605 70 70 eller


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS