Frukostseminarium

Ahrenfelt ger frukostseminarier på olika teman inom vårt verksamhetsområde. Vi vill på så sätt dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter, belysa olika områden inom vårt verksamhetsfält och bjuda in till samtal.

Kom och låt dig inspireras och få tillfälle till reflektioner kring ett ämne som intresserar just dig!

Förändring som tillstånd, av Bo Ahrenfelt

Förändringens innersta kärna

Bo Ahrenfelt, författare till "Förändring som tillstånd", delar med sig av sina erfarenheter:

"Förändring av 1:a och 2:a ordningen, vilka krav ställer de på ledare och organisation? Vad behöver vi tänka på när vi driver förändringsarbete? Vad har evolutionen med förändring av organisationen att göra?"

Datum för kommande frukostseminarier är ej fastställda ännu.


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS