Förändringsarbete - konsultuppdrag

Ahrenfelt har lång och gedigen erfarenhet av att vara samarbetspartner till organisationer som genomför större förändringsarbeten. Vi skräddarsyr upplägg och tillvägagångssätt utifrån organisationens behov och anpassar omfattning av vår insats efter den. Ibland enbart som stöd till förändringsledaren och i andra fall som aktiva processledare.

Här är ett exempel på hur olika faser i ett konsultuppdrag kan gestalta sig:


Fas 1: Analys och planering

Beroende på hur långt organisationen kommit med sitt förändringsarbete varierar omfattningen i Fas 1. Är vi med redan från början gör vi vanligtvis intervjuer och enkäter för att skapa en bild av nuläget. Därefter planerar vi tillsammans med uppdragsgivaren ett skräddarsytt upplägg för att nå det framtida önskade läget.

Fas 2: Uppstart och genomförande

Under Fas 2 tydliggörs och konkretiseras vad förändringsarbetet innebär för chefer och medarbetare. Tillsammans utarbetar vi en handlingsplan med prioriterade konkreta åtgärder, delmål, metoder för uppföljning samt ansvarsområden med ansvariga.

Medarbetaren är den minsta resultatskapande enheten och medarbetarna tillsammans åstadkommer ett framgångsrikt förändringsarbete. Förändringsledarna, liksom medarbetarna, kan därför behöva stöd och utbildningsinsatser under denna fas. Det kan variera, från seminarier för arbetsgrupper och coachning av ledare individuellt, till regelrätt utbildning för nyckelpersoner.

Förändringsmotstånd, som är en viktig del av förändringsprocessen och nödvändigt för genomförandet, dyker vanligen upp när genomförandet av förändringsarbetet börjar på riktigt. Det behöver ofta särskild uppmärksamhet.

Fas 3: Uppföljning och fortsatt genomförande

Vi utarbetar tillsammans en metod för kontinuerlig uppföljning. Det behöver inte vara särskilt tidskrävande, men är centralt för genomförandet. Vi träffas till exempel tillsammans med berörda förändringsledare och diskuterar faktiska frågeställningar, problem och möjligheter de ser i projektet.

Handlingsplanen är därför en levande process som kan behöva uppdateras och förändras under resans gång. Förändringsmotstånd brukar dessutom komma under olika faser av genomförandet, vilket också behöver hanteras.

Fas 4: Utvärdering och avslutning

När förändringen har börjat "sätta sig" och önskade resultat är uppnådda börjar det bli dags för bokslut. Här har organisationen en chans att lära om sig själv, både som organisation men även för varje individ som varit delaktig. Här tydliggörs vilka resultat som skapats – hur det faktiskt blev, på riktigt! Och här kan individ och organisation identifiera styrkor och framgångsfaktorer.

Ovanstående är alltså ett exempel och en schematisk bild över hur de olika faserna kan se ut. Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag på hur Ahrenfelt skulle kunna vara en partner till er under en skräddarsydd process.

Låter det intressant? Fyll i förfrågningsformuläret - klicka här - eller kontakta oss på 08-605 70 70 eller


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS