Diplomutbildning i förändringsledning

Det här är en utbildning för dig som vill ta del av grundläggande teori kring förändringsarbete och förändringsledning. Du får också kunskap om ett antal verktyg och kommer att utveckla ett förhållningssätt som du har nytta av som förändringsledare.

Diplomutbildningen genomförs under sammanlagt 6 dagar fördelade på två utbildningsblock.

Efter genomgången utbildning är du diplomerad förändringsledare.

Datum för nästa utbildning är ej fastställda ännu.

Skicka e-post till

för mer information.
Valid XHTML 1.0
    Valid CSS