Konsultuppdrag och coachning

Företag och organisationer arbetar ständigt med att anpassa och förändra sig utifrån ändrade inre eller yttre förutsättningar. På frågan om hur man hanterar förändring och tar tillvara utvecklingsmöjligheter finns dock inga självklara svar! Kunskap om och förmåga att leda förändring blir därför avgörande. Att lyckas med förändring förutsätter att människor får möjlighet att förändra sina tankemönster, känslor och tolkningar och därmed även sitt agerande.

Att som ledningsgrupp, chef eller projektledare ha en extern samtalspartner ökar förmågan att se möjligheter och handlingsalternativ i komplexa och utmanande situationer.

Ett gott samarbete med oss ger er/dig, mod och trygghet, styrka att hålla ut i processen, tydligare struktur i arbetet och möjlighet till personlig utveckling, vilket tillsammans ökar sannolikheten för ett framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete. Förändring på riktigt!

Konsultuppdrag

Konsultuppdrag kan skräddarsys för en mängd olika situationer och behov i en organisation eller på en arbetsplats. Här är några exempel:

 • Inför ett förändringsarbete
 • När ett förändringsarbete gått i stå
 • Ledarutvecklingsprogram med betoning på förändring
 • Önskan att öka samverkan inom eller mellan grupper
 • Önskan att öka initiativförmåga och ansvarstagande hos medarbetarna
 • Vilja att utveckla framgångsrika team
 • När det uppstått konflikter
 • När den psykosociala arbetsmiljön behöver förbättras
 • Önskan om en förbättrad kommunikation - dialog och goda relationer

Ahrenfelt arbetar med förändring i såväl hela organisationer som i arbetsgrupper.

Coachning

Coachning är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att skapa resultat och förverkliga visioner. Coachning syftar till att:

 • Identifiera och tydliggöra det önskade framtida läget
 • Arbeta fram strategier och handlingar för att nå det framtida läget
 • Förbättra sina prestationer genom fördjupat lärande om sig själv
 • Frigöra sin inneboende potential och använda sina styrkor till fullo
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt

Ahrenfelt erbjuder coachning för individer och grupper.

Konsultationer är en metodik utvecklad för att hjälpa en grupp att finna nya idéer om hur ett problem kan lösas.

Låter det intressant? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss på 08-605 70 70 eller

Förfrågan


Jag är intresserad av:
* Obligatoriska uppgifter

Är det din första kontakt med Ahrenfelt? Hur hittade du oss?


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS