Certifieringsutbildning i förändringsledning

Vår och höst startar vår ettåriga certifieringsutbildning i förändringsledning. Utbildningen som funnits och utvecklats i över 20 år har fått över tolvhundra deltagare att förändra sig själva och sina organisationer. Den är förlagd i Stockholm och genomförs i form av ett tjugotal heldagsseminarier fördelade på sex tillfällen över året.

Utbildningens röda tråd är praktisk förändring i vardagen; från sagt till gjort. Pedagogiken är upplevelse- och processorienterad vilket innebär att teori och praktik integreras. Under utbildningen lär du dig att förstå förändringsprocesser och dess komplexitet. Och målet är att du ska kunna fungera som ledare vid olika typer av förändringsarbete och kreativa processer, inom både din egen och andras organisationer.

Efter genomgången utbildning är du certifierad förändringsledare.

Din verklighet, ingen annans

Utbildningen riktar sig till dig som ute efter förändring. Verklig förändring. Du kanske arbetar som intraprenör och förändringsledare, som linjechef, internkonsult, utbildare eller projektledare, med personal eller ekonomi.

Du får kunskaper och färdigheter som kan användas praktiskt i det vardagliga förändrings- och utvecklingsarbetet, på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du får också personliga verktyg och förutsättningar för att du själv ska utvecklas, både privat och professionellt.

Utgångspunkten i utbildningen är dina och din organisations behov. Och för att lyckas skapa relevant förändring arbetar vi med din aktuella verklighet, inte fiktiva fall.

Datum för nästa utbildning är ej fastställda ännu.

Skicka e-post till

för mer information.

"Ser fram emot nästa tillfälle. Det här ger mig mycket, både privat och professionellt."
Kristin Myhren, HR-ansvarig, UPSYS AB

"Tack för en bra utbildning som har utvecklat mig personligt och som förändringsledare."
Camilla Skoglund, projektledare, SSAB EMEA

"Tänk att det gått 10 år sedan … Bästa utbildningarna jag gått!"
Magnus Fransson, VD, AllboHus Fastighets AB

"Jag har mycket nytta av utbildningen idag. Det är inte många utbildningar som ger ett bestående minne och kunskap som denna. TACK."
Aulikki Lagerwall, utbildningssamordnare, Sjöfartsverket

"Det var länge sedan jag deltog i denna utbildning men den känns fortfarande aktuell."
Synnöve Mollberg Andersson, VD, Spiran Kompetensutveckling AB

"Ni gör verkligen skillnad! Stort tack!"
Marianna Wallin, senior projektledare, Riksbyggen AB

"Tack för en otroligt bra utbildning!"
Roger Karlsson, sektionschef, SSAB EMEA Borlänge


Valid XHTML 1.0
    Valid CSS