Process och förändringsmotstånd

Bo AhrenfeltDet finns två vanliga och viktiga begrepp som vi ofta använder när vi arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete. Det ena begreppet är process och det andra är förändringsmotstånd. De är båda två centrala perspektiv för förändringsledarens vardag. De påverkar på ett avgörande sätt allt från förberedelse och uppstart av förändringsarbetet, över genomförande, till resultat och utfall. Det finns därför all anledning att titta lite närmare på dessa perspektiv. Läs mer

Mänskliga möten – en nyckel till framgångsrika förändringsarbeten

Anna AhrenfeltAtt utveckla en verksamhet till att generera bättre resultat, nöjdare kunder och engagerade medarbetare är en utmaning. Ständiga förändringar i omvärlden, på marknaden och i organisationen gör det inte lättare att nå uppsatta mål. Den tidsanda vi lever i med en press att skapa snabba resultat gör det svårt för oss att lyckas. Läs mer

Förändringens innersta kärna

Bo AhrenfeltVi talar om förändring ur många olika perspektiv. Förändring kan också vara stort. Eller mindre. Personlig eller organisatorisk. Väljer vi att se förändring som ett fenomen eller en process bestående av agerande människor i riktning mot ett givet mål, eller att de aktivt gör motstånd mot färdriktningen, kan vi ha stor hjälp av de två begreppen “förändring av första ordningen” respektive “förändring av andra ordningen” för att skapa ordning och förståelse i vårt tänkande. Läs mer