Chefens “glasögon” och två fokusområden för framgång

Anna AhrenfeltChefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Svårigheterna uppstår vanligtvis när teori ska bli handling, skrivna ord ska bli verklighet eller motivation och goda relationer ska leva vidare i vardagen. En relevant fråga blir då: Vad är det som gör att vissa lyckas med att genomföra gjorda planer och nå önskat resultat? Läs mer

HR:s roll – ge service eller utveckla verksamheten?

Anna AhrenfeltPersonal-/HR-avdelningen har en viktig del i arbetet med att se till att organisationen har medarbetare som levererar resultat som i sin tur leder organisationen mot uppsatta mål. Men vad är skillnaden mellan att ge service och att skapa utveckling som HR? Vilken har varit personal-/ HR-avdelningens roll genom tiderna, var står den idag och vart är den på väg? Läs mer

Innebörd och perspektiv är avgörande för att förstå förändringsprocesser

Bo AhrenfeltUnder juletid brukar det dyka upp en diskussion i media bland experter och vanligt folk som baseras på innebörd och perspektiv.

Vilken innebörd har julen? Hur uppfattar jag julen och vilken mening ger jag denna årliga högtid? Att jag måste köpa julklappar eller att jag får tillfälle till eftertanke?  Och vilket perspektiv skall jag välja i juletid? Jesu liv, fornnordisk mytologi eller ekonomi? Vill jag välja?
Läs mer

Kreativ & Utvecklande Konsultation
- en metod för problemlösning

Marianne GustafssonTänk dig att du har ett problem på din arbetsplats, det kan vara vad som helst. Konflikter i en arbetsgrupp. Ett nytt projekt som ska starta eller skapas. Rutiner som inte fungerar eller som saknas. Problem som du kanske om och om igen försökt att lösa men inte lyckats med. Kan då en konsultation på en och en halv timmes tid ge dig helt nya idéer kring hur du ska lösa ditt problem? Läs mer

Process och förändringsmotstånd

Bo AhrenfeltDet finns två vanliga och viktiga begrepp som vi ofta använder när vi arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete. Det ena begreppet är process och det andra är förändringsmotstånd. De är båda två centrala perspektiv för förändringsledarens vardag. De påverkar på ett avgörande sätt allt från förberedelse och uppstart av förändringsarbetet, över genomförande, till resultat och utfall. Det finns därför all anledning att titta lite närmare på dessa perspektiv. Läs mer