Chefens “glasögon” och två fokusområden för framgång

Anna AhrenfeltChefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Svårigheterna uppstår vanligtvis när teori ska bli handling, skrivna ord ska bli verklighet eller motivation och goda relationer ska leva vidare i vardagen. En relevant fråga blir då: Vad är det som gör att vissa lyckas med att genomföra gjorda planer och nå önskat resultat? Läs mer

HR:s roll – ge service eller utveckla verksamheten?

Anna AhrenfeltPersonal-/HR-avdelningen har en viktig del i arbetet med att se till att organisationen har medarbetare som levererar resultat som i sin tur leder organisationen mot uppsatta mål. Men vad är skillnaden mellan att ge service och att skapa utveckling som HR? Vilken har varit personal-/ HR-avdelningens roll genom tiderna, var står den idag och vart är den på väg? Läs mer

Mänskliga möten – en nyckel till framgångsrika förändringsarbeten

Anna AhrenfeltAtt utveckla en verksamhet till att generera bättre resultat, nöjdare kunder och engagerade medarbetare är en utmaning. Ständiga förändringar i omvärlden, på marknaden och i organisationen gör det inte lättare att nå uppsatta mål. Den tidsanda vi lever i med en press att skapa snabba resultat gör det svårt för oss att lyckas. Läs mer