Chefens “glasögon” och två fokusområden för framgång

Anna AhrenfeltChefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Svårigheterna uppstår vanligtvis när teori ska bli handling, skrivna ord ska bli verklighet eller motivation och goda relationer ska leva vidare i vardagen. En relevant fråga blir då: Vad är det som gör att vissa lyckas med att genomföra gjorda planer och nå önskat resultat?

Levande system

Vi kan betrakta en organisation genom två olika par “glasögon”. Det ena är ett par genom vilka vi ser ett mekaniskt system, och med det andra ser vi ett levande system.

Mekaniskt system Levande system

Förutsägbart
Input
> givet resultat; chefen ser som sin uppgift att tillföra energi
Oförutsägbart
Input
> ej förutsägbart eftersom en redan pågående arbets­process påverkas; chefen ser som sin uppgift att frigöra energi

Vi vet inte hur den enskilda människan kommer att agera och reagera på sådant som sker i organisationen eller i livet. Därför behövs det ett perspektivbyte; från att se organisationen som ett mekaniskt system som med rätt input leder fram till det önskade resultatet, till att se organisationen som ett levande system där interaktionen i systemet är det som skapar resultat och det centrala är kommunikation och samtal om mål och om vad som behövs för att dessa ska nås.

Två fokusområden för ett lyckat genomförande

Uppdraget – vad målet är och hur vi når dit
Som chef behöver man ägna tid och energi åt att säkerställa att alla i organisationen har kunskap om och förståelse för vad det är för visioner och mål, med mera, som har arbetats fram. Man behöver också, för var och en, konkretisera uppdraget ner till en nivå som ger svar på:
•    Vad ska jag börja göra?
•    Vad ska jag sluta göra?
•    Vad ska jag fortsätta göra?

Kommunikation och relation
Ofta sker kommunikation inom verksamheten i form av envägskommunikation snarare än i dialogform. Det andra vanliga misstaget är att det saknas en röd tråd som håller samman helheten och delarna – från hela verksamheten, genom affärsområdena, förvaltningarna och arbetsgrupperna och ända ner till den enskilda individen.

En grund för god och fungerande kommunikation fås genom att sträva efter att skapa tillit och att regissera samtal som tillåter utforskande och reflektion. Samtal där individer får stanna upp, fördjupa sig och tränga in i visioner och värderingar.

Åter till frågan som ställdes inledningsvis: Vad det är som gör att vissa lyckas med att genomföra gjorda planer och nå önskat resultat?  Jag har velat ge ett perspektiv på hur frågan kan besvaras. Om chefen ser organisationen som ett levande system så ökar sannolikheten att de handlingar som varje medarbetare gör dagligen leder till verksamhetens önskade resultat.

 

Vill du läsa artikeln i sin helhet? Fyll i formuläret här > (Obs! inte kommentarrutan nedan) och skriv “artikel 05-13″ i meddelanderutan, så mejlar vi en PDF-fil till dig!

2 reaktion på “Chefens “glasögon” och två fokusområden för framgång

  1. Det jag stödjer till 100% är din syn på det förutsägbara och det oförutsägbara, det jag saknar är synen på det som jag ser som grunden för att lyckas som chef. Hur skapar jag trovärdighet, för vi vet ju att mottagaren är den som bestämmer och om det inte är trovärdigt så blir det inte gjort……

    • Hej Peter! Tack för ditt inlägg. Jag håller fullt och fast med dig och har själv funderat väldigt mycket på vad som ligger bakom att ibland händer det önskade saker och ibland inte. Min slutsats så här långt är att det handlar om tillit i relationen och i vilken utsträckning chef och medarbetare lyckas samtal, föra en dialog (jfr med information) med varandra. Samtala med varandra på en grund av tillit som i sin tur leder till gemensam förståelse och därigenom handlingar i riktning mot målet. Du benämner det trovärdighet och jag för tillit, men jag tänker att det tillhör iaf samma område. Just detta kommer vara ämne för mitt nästa Inspirationsbrev som jag hoppas kommer under oktober iaf./Anna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>