Chefens “glasögon” och två fokusområden för framgång

Anna AhrenfeltChefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Svårigheterna uppstår vanligtvis när teori ska bli handling, skrivna ord ska bli verklighet eller motivation och goda relationer ska leva vidare i vardagen. En relevant fråga blir då: Vad är det som gör att vissa lyckas med att genomföra gjorda planer och nå önskat resultat? Läs mer