Grupper och processer i aktuell debatt

Bo AhrenfeltSedan urminnes tider har ledare varit beroende av sina medarbetare för att åstadkomma önskat resultat. Så är det som bekant ännu idag. Det kan därför vara förvånande att vi inte ägnar mer tid inom management åt konsekvenserna av att det är människor som skapar grupper och produktionsprocesser i organisationen.

Efter att ha jobbat med grupper av olika slag i många år kunde jag till min stora glädje hitta en analyserande ansats i två artiklar i Personal & Ledarskap, 4:2012, som gav mer än något enstaka perspektiv på grupper, i form av en diskussion om en populär kurs, UGL, utveckling för grupp och ledare. Diskuterar gör Åsa-Mia Fellinger,  som har en gedigen bakgrund som legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och psykoterapihandledare, samt professor Christer Sandahl som leder Försvarshögskolans projektgrupp för UGL och således också är lämpad att diskutera sakfrågan.

I nättidskriften Renew Magazine, där Åsa-Mia Fellinger är redaktör, hittar jag dessutom en intervju med Anders Risling, disputerad psykolog och verksam konsult. Han var den som “tog hit” UGL från USA för många år sedan, då han arbetade som psykolog inom Försvarsmakten (http://renewmag.se/2012/04/han-forde-in-ugl-till-sverige-men-ar-numera-tveksam-till-om-kursen-har-nagon-effekt-2).

UGL är vanlig och populär här i Sverige. Enligt Försvarshögskolan deltar cirka 4.000 personer per år i en UGL-utbildning. Många företag och organisationer tycks skicka medarbetare på ett slentrianliknande sätt. Frågan är vilken effekt den möjligen kan ha på individ, organisation och inte minst resultat.

I diskussionen mellan Fellinger och Sandahl samt i intervjun med Risling framkommer bland annat att det “händer någonting” med deltagarna i en UGL-utbildning, på det individuella planet. Möjligen lär man sig någonting om grupper, men det är tveksamt  om man blir en bättre chef. Alla tycks vara överens om att utvärderingen av UGL är mycket bristfällig och att kvalitetssäkringen av UGL-handledarna kan kritiseras.

Jag kan konstatera att jag delar uppfattningen att något händer under en vecka på en UGL-kurs eller någon annan personlighets- eller grupputvecklande kurs. Jag har träffat många som är nöjda med sin UGL-vecka liksom sådana som inte tycker att det gav så mycket. Jag har också träffat psykoterapeuter som haft klienter som farit väldigt illa under utbildningen.

Som psykiater, psykoterapeut och konsult har jag specialiserat mig på förändring och utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jag är benägen att hålla med om att det är mycket tveksamt om en veckas UGL-utbildning, annat än i undantagsfall, kan leda till mer än en upplevelse för individen.

Detta kan vara ett viktigt första steg in i en över tid lång process med hårt arbete med sig själv, som kan leda till en djupare självkännedom och förändring, vilket kan ge effekt även på jobbet. Om syftet skall vara personlig utveckling finns det då skäl att begrunda följande: en vecka, eller 40 timmar, motsvarar ungefär ett års individualpsykoterapi en timme i veckan, utom under semestrar och helger. Eftersom psykoterapi pågår över tid får individen inte bara en upplevelse. Han eller hon får också möjlighet att utveckla och integrera nya sätt att tänka och förhålla sig i livet och på arbetet.

FlygplansuppvisningEn utbildning som är enbart är riktad till individer ger inte nödvändigtvis bättre gruppmedlemmar eller chefer. I en företagsintern utbildning kan vi lägga en matta av konkreta förändringsprojekt som genomförs under utbildningen som löper över tid med stöd av oss och ledningen eller chefen. Självklart ger det resultat när en hel grupp fokuserar och arbetar med olika delar av helheten. Å andra sidan kan ett företag skicka många deltagare till oss fördelade över tid. Man får då både den djupare individuella utvecklingen och de organisatoriska fördelarna.

Vill du läsa artikeln i sin helhet? Fyll i formuläret här > (Obs! inte kommentarrutan nedan) och skriv “artikel 5″ i meddelanderutan, så mejlar vi en PDF-fil till dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>