Ahrenfelts resurser tas till vara

Under de senaste tolv åren har ett tjugotal medarbetare från Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, ledande inom pappersbaserade förpackningar och produkter, gått våra grund- och fördjupningsutbildningar inom Förändringskunskap och utvecklingsarbete. Läs nedan hur företaget tar tillvara denna kompetens.

I en artikel i personaltidningen Linerbladet i mars 2012 kan vi läsa: ”Det handlar om att stötta ledare, medarbetare och grupper och tillsammans jobba med vad vi lärt oss.” Gruppen som gått utbildningarna använder bland annat ledarträffar för att berätta vad de kan stå till tjänst med och hur de kan bistå i det vardagliga förändringsarbetet. De kan agera bollplank och coach för cheferna under förberedelse- eller motståndsfaser till exempel. Eller ge stöd och uppmuntran under processen.

I samband med ett seminarium för gruppen och en föreläsning för alla chefer har jag själv fått erfara hur de jobbar. Jag känner gruppen och vet vilken kompetens de har att bidra med under företagets förändringsprocesser.

Personalchefen Ann-Helen Thyne, som själv gått såväl Grund- som Fortsättningsutbildningen, säger ”Utbildningarna är både tidskrävande och dyra och det vi nu vill uppnå är att ta tillvara den samlade kompetens som finns hos de som gått utbildningen.”

Gruppen av deltagare samlas fyra gånger per år och utbyter erfarenheter och idéer. De används också som stöd under förändringsprocesser ute i organisationen när behov av detta finns.

Det är förstås mycket glädjande för oss på Ahrenfelt, som följt Smurfit Kappas deltagare under årens lopp och deras satsning på förändringsarbete i hemmaorganisationen, att de samlar sin förändringskompetens under ett paraply. Det är min fasta övertygelse att gruppen kommer att vara till stor nytta för företaget och dess organisation.

Generellt sett kan utbildning användas på flera olika sätt av en organisation. Man kan se det som en belöning för en individ som förtjänar en sådan. Det kan också finnas anledning att skicka någon på en utbildning som ligger i linje med hans eller hennes vardagliga arbete och aktuella behov. Eller så kan man, likt Smurfit Kappa, satsa på att över tid bygga upp ett speciellt kompetensområde. Som alternativ kan nämnas att det också går att bygga upp en kompetens genom företagsinterna utbildningar.

Vår erfarenhet är att när en eller två deltagare kommer från samma organisation fördjupas den personliga utvecklingen vilket stärker ledarskapet på ett tydligt sätt. Om man väljer en ren företagsintern utbildning får företaget som helhet mer ut av det. Man kan till exempel lägga ut en matta av förändringsprojekt som genomförs under utbildningen, vilket också ger goda resultat.

Om du har några funderingar eller frågor – hör av dig för ett förutsättningslöst samtal. Eller om du vill komma i kontakt med någon på Smurfit Kappa för att höra mer om hur de tänkt kring och faktiskt tillvaratar kompetensen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>