Process och förändringsmotstånd

Bo AhrenfeltDet finns två vanliga och viktiga begrepp som vi ofta använder när vi arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete. Det ena begreppet är process och det andra är förändringsmotstånd. De är båda två centrala perspektiv för förändringsledarens vardag. De påverkar på ett avgörande sätt allt från förberedelse och uppstart av förändringsarbetet, över genomförande, till resultat och utfall. Det finns därför all anledning att titta lite närmare på dessa perspektiv. Läs mer