Mänskliga möten – en nyckel till framgångsrika förändringsarbeten

Anna AhrenfeltAtt utveckla en verksamhet till att generera bättre resultat, nöjdare kunder och engagerade medarbetare är en utmaning. Ständiga förändringar i omvärlden, på marknaden och i organisationen gör det inte lättare att nå uppsatta mål. Den tidsanda vi lever i med en press att skapa snabba resultat gör det svårt för oss att lyckas. Läs mer