Förändringens innersta kärna

Bo AhrenfeltVi talar om förändring ur många olika perspektiv. Förändring kan också vara stort. Eller mindre. Personlig eller organisatorisk. Väljer vi att se förändring som ett fenomen eller en process bestående av agerande människor i riktning mot ett givet mål, eller att de aktivt gör motstånd mot färdriktningen, kan vi ha stor hjälp av de två begreppen “förändring av första ordningen” respektive “förändring av andra ordningen” för att skapa ordning och förståelse i vårt tänkande. Läs mer